Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Applicaties

Waar zijn wij groot in geworden ?

Applicaties

 • Meten van ethyleen en NO in kassen met daarbij een koppeling naar de klimaatcomputer om het klimaat in de kassen te bewaken en te regelen. (ppb niveau)
 • Ultra nauwkeurig meten van ethyleen in fruit bewaarplaatsen en onderzoekslaboratoria in sub-ppb bereik.
 • Doseren van ethyleen voor tomaten in de glastuinbouw, fruitopslag en lelies.
 • Geavanceerde meting van ethyleen in bloembollenbewaarplaatsen met een koppeling naar de klimaatcomputer om het klimaat in de bewaarplaats te besturen, de bloembollen te monitoren en energiebesparing te realiseren. (ppb niveau).
 • Betrouwbare, nauwkeurige en permanente gasmeting van NH3 (Ammoniak) in de veehouderij. Applicaties voor zowel gasmeting in de stal alsook de efficiency van een gaswasser.
 • Geurmeting rondom veehouderijen en afvalverwerkingsfabrieken.
 • Betrouwbare en nauwkeurige Ethylene Oxide (EtOx) meting in logistieke en medische toepassingen.
 • Meten van styreen in werkplaatsen van polyester verwerkende fabrieken waarbij de ventilatie wordt geregeld voor energiebesparing en gegarandeerde persoonlijke veiligheid.
 • Meten en bewaken van chemicaliën in opslagplaatsen en warehouses met directe alarmmelding naar de brandweer.
 • Meten van styreen in schoorstenen voor de bepaling van de uitstoot van styreen om aan de milieu-eisen te voldoen.
 • Meten van ammoniak, HCN, BTX-en en andere gevaarlijke stoffen voor persoonlijke veiligheid in de industrie.
 • Meten van de stofbelasting (stofdeeltjes en metaaldeeltjes) in metaalwerkplaatsen en laswerkplaatsen waarbij er een koppeling is naar de klimaatregelsystemen t.b.v. energiebesparing en persoonlijke veiligheid.
 • Meten van H2S voor waterzuiveringsinstallaties, doseerunits, loogwassers en filterunits van diverse hoogheemraadschappen.