Applicaties

Waar zijn wij groot in geworden ?

Applicaties

  • Meten van styreen in werkplaatsen van polyester verwerkende fabrieken waarbij de ventilatie wordt geregeld voor energiebesparing en gegarandeerde persoonlijke veiligheid.
  • Meten en bewaken van chemicaliën in opslagplaatsen en warehouses met directe alarmmelding naar de brandweer.
  • Geavanceerde meting van ethyleen in bloembollenbewaarplaatsen met een koppeling naar de klimaatcomputer om het klimaat in de bewaarplaats te besturen, de bloembollen te monitoren en energiebesparing te realiseren. (ppb niveau)
  • Meten van styreen in schoorstenen voor de bepaling van de uitstoot van styreen om aan de milieu-eisen te voldoen.
  • Meten van ammoniak, HCN, BTX-en en andere gevaarlijke stoffen voor persoonlijke veiligheid in de industrie.
  • Meten van de stofbelasting (stofdeeltjes en metaaldeeltjes) in metaalwerkplaatsen en laswerkplaatsen waarbij er een koppeling is naar de klimaatregelsystemen t.b.v. energiebesparing en persoonlijke veiligheid.
  • Meten van H2S voor waterzuiveringsinstallaties, doseerunits, loogwassers en filterunits van diverse hoogheemraadschappen.
  • Doseren van ethyleen voor aardappelbewaarplaatsen, fruitopslag en lelies.
  • Meten van ethyleen en NO in kassen met daarbij een koppeling naar de klimaatcomputer om het klimaat in de kassen te bewaken en te regelen. (ppb niveau)