Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Ontwerp

Innovatie gedreven technologie

Innovatie in gas sensortechniek

EMS ontwikkelt en produceert nieuwe typen gas meetsystemen en gas analyse systemen voor nieuwe applicaties die niet of minder bekend zijn in de markt. Deze applicaties worden meestal ontwikkelt in de applicaties van milieu, agrarisch of de voedsel applicaties. Deze applicaties worden ontwikkelt in samenwerking met 3e partijen of partners, waarna het product in overleg gezamenlijk of afzonderlijk door EMS wordt vermarkt en gedistribueerd. De productie, kalibratie en het onderhoud wordt veelal uitgevoerd door EMS. 

Als u mogelijke ideeën heeft rondom een mogelijk nieuw gas meetsyteem of gas analyse systeem, neem dan contact op met EMS. In het verleden zijn er meerdere producten ontstaan die op deze manier met succes naar de markt zijn gebracht en verkocht.

In de gas-meet-technologie zijn nog vele applicaties die voor specifieke doelgroepen nieuwe mogelijkheden bieden. Indien u ideeën heeft en deze wil uitwerken stellen wij voor om hier over te praten waarbij er mogelijkheden zijn om een product op specifiatie te bouwen. Hieronder staan een aantal voorbeelden genoemd, bedoeld om u een aantal ideeën aan te reiken waar mogelijkheden liggen. De bedoeling van deze lijst is dat we u triggeren met een idee in uw vakgebied. Neem geheel vrijvlijvend contact op met ons. Uw idee wordt op verzooek uiteraard vertrouwelijk behandeld.

 • Early warning system voor branddetectie (Detectie van een smeulend vuur zonder rook)
 • Detectie van ziekten in fruit of voedsel
 • Detectie van schimmels
 • Levensmiddelenbewaking: Kwaliteitsbepaling van voedsel (Brood, vlees, vis, en overige bederfelijke waren (Ook vloeistoffen)
 • Energiebesparing: Gas-sensor thermostaat
 • Integratie van miniatuur gas sensoren in kleding
 • Integratie van gas sensoren in containers
 • Integratie van disposal gas sensoren voor kortdurend gebruik in verpakkingen / distributieketen
 • Toepassing van gas sensoren in de chemische proces-analyse
 • Vereenvoudigen van metingen door dure analyse apparatuur te vervangen en smart sensors terug te plaatsen (Reductie Cost of Ownership)
 • Diagnose: Ziekten detecteren bij mens en dier
 • Detectie van chemische stoffen (militaire toepassingen)
 • Detectie van gevaarlijke stoffen in containers
 • Controle by douane op drugs en verboden middelen
 • Emissie metingen
 • Illegale lozingen detectie
 • Luchtkwaliteit meten in gebouwen en voertuigen
 • Detectie van voedselbederf
 • In combinatie met RFID tracking & tracing in de (voedsel)keten
 • Branddetectie / kortsluitingsdetectie