Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

MacView Ammonia Sensor

MacView Ammonia Sensor

MACView Ammonia Sensor

Ammoniak in de veehouderij

Met de huidige stikstofproblematiek kan de veehouder zelf inzichtelijk maken hoeveel ammoniak emissie er daadwerkelijk plaats vindt. Hierop kan de veehouder passende maatregelen nemen in zijn proces om te voldoen aan de gestelde emissie eisen.

Waarom ammoniak sensoren in de stal:

 • De veehouderij gaat van middelvoorschriften naar doelvoorschriften: Sensoren voor ammoniak samen met ICT stelt de veehouder in staat te monitoren en gefundeerde management maatregelen te nemen.
 • De veehouder kan zelf de ammoniak uitstoot blijvend bewaken en de processen (huisvestingsmethodiek, voerstrategie, mestverwerking, klimaatbeheersing, nageschakelde technieken etc.) bijsturen gebaseerd op de gemeten concentraties.
 • De ammoniak sensor is universeel te gebruiken en kan gekoppeld worden met klimaatregelingen en ammoniak reducerende systemen. De ammoniak sensor kan zodoende functioneren als volautomatische en permanente regelparameter binnen deze systemen.
 • Voorbeelden van sturing: Ammoniak gestuurde mestschuif, Automatische Gecontroleerde Natuurlijke Ventilatie (ACNV) voor de melkveehouderij of klimaatbeheersing d.m.v. ammoniak gestuurde ventilatie voor de varkenshouderij en kalverhouderij, efficiency-monitoring van luchtwassers.
 • De effecten van emissiereductie in de stal verbeterd welzijn en diergezondheid.
 • De effecten van emissiereductie in de stal verhoogd de waarde, (economisch aspect) wat resulteert in hogere opbrengsten.
 • Inzicht in lokale ammoniak emissie uit de stal (bron) biedt handvatten om emissie te reduceren met meer factoren dan alleen uitrij techniek, bodem en gewassoort.
 • Uiteindelijk is het doel van agrariërs om zo weinig mogelijk stikstof te verliezen en met de beperkte stikstof een zo hoog mogelijke gewas opbrengst te realiseren. 
 • Dit systeem berekend de totale emissie en maakt deze inzichtelijk aan de gebruiker d.m.v. een web-portal.

EMS produceert en levert met deze nieuwe innovatie ammoniak sensoren voor gebruik in stallen. Met deze permanente gas sensoren wordt de ammoniak concentratie continu gemonitord en kan bijvoorbeeld het klimaat geregeld worden. 

Ammoniak of NH3 heeft een wijdverbreid gebruik in tal van industriële en agrarische sectoren en is één van de meest geproduceerde stoffen ter wereld. Omgang met ammoniak vind ook plaats in de veehouderij. Stallen met kalveren, varkens en pluimvee hebben doorgaans een klimaat waarin verhoogde CO2 en ammoniak concentraties aanwezig zijn. Deze concentraties van ammoniak zijn doorgaans moeilijk meetbaar. Met de introductie van de MACView®-NH3  Gas Sensor is het betrouwbaar en continu meten in stallen bereikbaar geworden.

Ammoniak concentraties in de atmosfeer komen voor vanaf enkele ppb’s. Ammoniak is giftig voor de mens als dit voorkomt in concentraties vanaf enkele  ppm’s  en heeft in de meeste industriële omgevingen een doeltreffende oplossing nodig t.b.v. opsporing en bescherming. Traditionele sensor technologieën (bijvoorbeeld elektrochemische en halfgeleiderdetectoren) laten ernstige nadelen zien in selectiviteit, levensduur, nauwkeurigheid, functionele veiligheid en de hoge kosten rondom onderhoud.

EMS heeft een ammoniak-sensor speciaal voor de veehouderij ontwikkeld gebaseerd op het principe van optische meettechniek die deze nadelen niet meer heeft. Met deze meettechniek kan nauwkeurig en betrouwbaar continu worden gemeten.

Toepassing 1: Ruimte meting van ammoniak en CO2

De ammoniak-emissies zijn afkomstig van metabolische activiteiten gerelateerd aan bacteriën in de veehouderij van pluimvee, runderen en varkens. Ventilatie in de stallen moet worden beheerd om kritieke blootstelling van dieren aan ammoniak te voorkomen wat op lange termijn resulteert in stress en ontstekingen bij dieren, verminderde gezondheid en productiviteit. Het is zinvol om de concentraties ammoniak te monitoren en het meetsignaal te koppelen aan de ventilatie. Processen kunnen zo inzichtelijk gemaakt worden en het klimaat wordt via de klimaatcomputer volautomatisch verbeterd door de ventilatie in de stal te sturen op basis van de ammoniak concentratie. Hierdoor worden processen en dierwelzijn verbeterd. Dit resulteert uiteindelijk in lagere kosten en hogere kwaliteit en productie.

Toepassing 2: Emissie meting van ammoniak en CO2

Voor de veehouderij is het zinvol om de daadwerkelijke emissie per stal te weten. Met het meetsysteem kan inzichtelijk gemaakt worden wat de daadwerkelijke ammoniak en CO2 uitstoot. Dit kan wanneer een optionele doostroomsensor voor luchthoeveelheden aan de sensor gekoppeld wordt. Het debiet uit de stal wordt dan ook gemeten, en hieruit wordt de totale ammoniak en CO2 uitstoot bepaald. Verandering in de concentraties, worden veroorzaakt door wijzigingen in processen in de stal.

Toepassing 3: Efficiëntie meting van NH3 luchtwassers

Door de efficiëntie van ammoniak van luchtwassers te bepalen kunnen verstoringen van de luchtwassers eenvoudig en vooral snel worden waargenomen. De samples worden volautomatisch door de sensor genomen aan de ingang en de uitgang van de luchtwasser. De rendementsmeting stelt de veehouder in staat om met maar 1 sensor het hele systeem eenvoudig te monitoren.

Toepassing 4: Environmental Monitoring van NH3

Door de zeer hoge nauwkeurigheid van de sensor kan de NH3 concentratie in de omgeving (buitenlucht) bemonsterd worden. De sensor gaat tot op ppb niveau m.b.t. de resolutie en nauwkeurigheid. Er zijn verschillende meetbereiken. De NH3 sensor met het kleinste meetbereik van 0-2.5 ppm komt hiervoor in aanmerking en heeft een standaarddeviatie van 6 ppb over het gehele meetbereik.

mymacview.com

Via de portal mymacview.com is alle data snel en eenvoudig beschikbaar. De gemeten concentraties worden door de MACView®-NH3 sensor automatisch verstuurd via het internet naar de portal. De gebruiker kan op de portal inloggen met een inlognaam en een wachtwoord. Op de portal zijn grafieken zichtbaar van de gemeten concentraties. De portal biedt tevens opties om data te downloaden in de bekende bestandsformaten zoals Excel, pdf, of plaatjes. Het is mogelijk om instellingen uit te voeren waarbij de gebruiker periodiek (bijvoorbeeld elke dag op een vast tijdstip) geïnformeerd wordt met de metingen van de afgelopen 24 uur. Er kunnen alarmen ingesteld worden die per e-mail worden verstuurd. Vanuit de protal kunnen door de eigenaar of gebruiker zelf rechten worden uitgedeeld en gebruikers worden aangemaakt die met de data kunnen meekijken.

De voordelen

 • Extreem hoge selectiviteit van de ammoniak meting.
 • Geen kruisgevoeligheden. 
 • De sensor wordt niet beïnvloed door blootstelling aan zwavelwaterstof (H2S), CO2, waterdamp,  temperatuur, combinaties van aromatische verbindingen zoals CxHx alkanen (methaan, ethaan etc.), stikstofoxiden, CO en H2.
 • Functionele veiligheid, continu status rapportage.
 • Vrijwel onbeperkte levensduur van de sensor.
 • Eenvoudig onderhoud, automatische kalibratie, (geen regelmatige vervanging en / of ijking van de sensor zelf) (natuurlijk moeten filters   worden vervangen na verloop van tijd door de gebruiker zelf).
 • Hoge samplesnelheid, elke 15 minuten 1 meting.
 • Door de 2 ingangen is efficiëntie monitoring mogelijk.
 • Pomp en kleppen zijn geïntegreerd.
 • Sensor functioneert goed in alle percentages van relatieve vochtigheid en in een temperatuurbereik van -5°C tot 40°C.
 • Deze eigenschappen maken de sensor uitstekend voor het meten van ammoniak concentraties in de agrarische omgeving.

Samenvatting

De MACView®-NH3 Gas Sensor is een betrouwbaar gasmeetsysteem dat de nadelen van andere meetprincipes heeft overwonnen. Het gebruik van dit systeem richt zich meer op monitoring, procesbewaking en preventie.”ˆMet name voor de veehouders die willen weten welke processen zich afspelen in en rondom de stal geeft dit meetsysteem een heldere inzage in het bedrijfsproces en de luchtkwaliteit. Door inzicht in deze processen kan het bedrijfsproces verder geoptimaliseerd en verbeterd worden. Onderdeel van dit proces is: Verlaging van de emissie, verlaging van de ziektedruk van het vee, verbetering van de luchtkwaliteit, verbetering van het proces en een schone en veilige werkomgeving.Met de portal mymacview.com wordt een eenvoudige tool beschikbaar gesteld om data te kunnen inzien. Geen lastige software of techniek, geen software installaties.

De MACView®-NH3 Gas Sensor is puur gebruiksgemak.


Fabrikant Environmental Monitoring Systems (EMS)”ˆB.V. 
Type MACView®-NH3 Gas Sensor (Ammoniak)
Toepassingen1. Ruimte-meting van ammoniak en CO2 in stallen
2. Emissie-meting van ammoniak en CO2 vanuit stallen
3. Efficiëntie-meting van luchtwassers op de verwijdering van ammoniak uit de lucht. (ingang / uitgang)
MeetprincipeOptisch PED[P]D principe. Solid state Paired Emitter Detector (Photo)Diode. Gebaseerd op een combinatie van fysische en chemische golflengte verandering
Meetbereik ammoniak0 tot 30 ppmV / 0 tot 50 ppmV
Nauwkeurigheid ammoniakammoniak +- 0,2% van het meetbereik, standaarddeviatie 0.09 ppmV
Resolutie meting ammoniak0.01 ppmV
Meet snelheid15 minuten per sample
Optionele sensor1. CO2 (Kooldioxide) sensor kan bijgeplaatst worden
2. Flowsensor om hoeveelheid emissie lucht te meten
Meetbereik CO2 0 tot 10.000 ppmV
Temperatuurbereik-5°C tot +40° C
Relatieve luchtvochtigheid 0% tot 99% RV (niet condenserend)
Sample ingangen2 gescheiden sample ingangen voor het bemonsteren van 2 aanzuigpunten, geschikt voor efficiëntie meting op luchtwassers
UitlezingVia de internet browser en gebruikers portal: mymacview.com, aanwezig zijn grafieken, download van data, en bediening
Data verbindingStandaard GPRS/UMTS (2G/4G)”ˆmet SIM kaart aanwezig (wereldwijde dekking)
Status uitlezingGrafisch display, aanduiding NH3 concentratie en menu met intuïtieve bediening
Analoge uitgangen2 stuks 4-20 mA of 0-10 Volt (instelbaar) voor koppeling aan de klimaatcomputer
Digitale signalen- 1 digitale ingang voor diverse toepassingen
- 1 digitale uitgang voor alarmering en diverse toepassingen
OnderhoudWisselen van filters, kan door de gebruiker zelf worden uitgevoerd
 KalibratieOnderaan het systeem kunnen eenvoudig 2 stuks kleine 1 liter gasflessen wor den gekoppeld. Hierdoor kalibreert het systeem zichzelf periodiek, zonder dat dit hoeft te worden uitgevoerd door de gebruiker of een service organisatie.
Behuizing RVS”ˆgepoedercoat IP67 behuizing
Afmetingen behuizingHoogte x breedte x diepte: 361 x 245 x 180 mm
Gewicht behuizing12.4 kg