Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Multi Gas Analyser (MGA)

Multi Gas Analyser (MGA)

Screen of MGA
Flow diagram of MGA
MGA
Permeation ovens for odour generation

Geur sensor op basis van Multi Gas Sensor Array (MGA) voor het gebruik van geurmetingen bij varkensstallen en ten behoeve van geuroverlast bepalingen.

De Elektronische neus

Geur is een samenstelling van moleculaire stofdeeltjes in lucht. Om geuren te ruiken heeft een mens ongeveer 30 miljoen reukcellen. Deze cellen reageren op de stofdeeltjes in lucht waardoor de hersenen de geur kunnen analyseren. Dit heet het reukvermogen.

Het reukvermogen is het meest gevoelige zintuig van de mens. Het is het enige zintuig dat direct met het emotionele brein in werking staat. Hierdoor wordt het handelen van de mens direct gemanipuleerd door de omgevingslucht. Omdat dit niet in alle situaties gewenst is kan er ook worden gesproken over geuroverlast.

Geuroverlast wordt veroorzaakt door een te hoge concentratie stofdeeltjes in lucht waardoor de fysieke of geestelijke gezondheid van de mens in gevaar wordt gebracht. Het vakgebied wat de geurbeleving bestudeert heet olfactometrie. Olfactometrie is een zeer complex gebied omdat zowel met objectieve als subjectieve waarnemingen wordt gewerkt.

In de intensieve veehouderij is geuroverlast een groot probleem omdat een grote concentratie geur bronnen (varkens) aanwezig is in een dicht bevolkt gebied. Om geuroverlast te bepalen worden geurmetingen gedaan waarbij een groep mensen de geurende lucht gaan beoordelen. Deze methode is tijdrovend, duur en niet reproduceerbaar.

Omdat er geen goede alternatieven op de markt zijn om eenvoudig geurmetingen uit te voeren bij varkensstallen heeft EMS gekeken naar de haalbaarheid van een elektronische geurmeting. EMS heeft een geurmeetsysteem ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor metingen van geuroverlast bij een varkensstal.

Het elektronisch bepalen van geuroverlast.
De geuroverlast wordt in 3 stappen bepaald:

  1. De sensor (Multi Gas Analyzer) bepaald een “vingerafdruk” van de geurende lucht. Het bepalen van hiervan is zo geoptimaliseerd dat het relatief weinig tijd inneemt. Deze vingerafdruk wordt vervolgens ingevoerd in een kunstmatig neuraal netwerk.
  2. Het kunstmatig neuraal netwerk is een computer algoritme wat aan de hand van de vingerafdruk de concentratie van de verschillende geurcomponenten kan bepalen.
  3. De bepaalde concentraties worden omgezet naar European Odour Units (OUe). Dit is een eenheid voor geurconcentratie vastgelegd in de NEN-13725 en VDI 3882. Vervolgens wordt hieruit de geurbeleving bepaald. Aan de hand van deze geurbeleving is het mogelijk om te bepalen of er sprake is van geuroverlast.