MacView Solvent

MacView Solvent

MaxView unit
MAcView unit

MacView Solvent

De MACView® Solvent is een meetapparaat voor het meten van schadelijke gassen of dampen. De MACView® Solvent kan de gemeten concentraties weergeven, registreren en zo nodig extern alarmeren. Het principe berust op een solidstate sensor die diverse vluchtige organische stoffen kan meten. Het voordeel van deze solid-state sensor ten opzichte van andere meetprincipes is de langere levensduur. Voor de MACView® Solvent zijn een hele reeks aan verschillende sensoren beschikbaar voor verschillende stoffen. De MACView® Solvent registreert o.a. de volgende stoffen:
Aceton - Terpentine - Wasbenzine - Ethanol - Ammonia - Thinner - Waterstofdisulfide - Methaan - Benzeen - Tolueen - Xyleen - Stoddard Solvent


Display
De MACView® Solvent geeft de gemeten waarden in het aantal ppm (parts per million) weer op het display. Deze waarde is daardoor direct te vergelijken met de MAC-waarde. Dit is de Maximaal Aanvaarde Concentratie. Bij overschrijding van de MAC-waarde kunnen dus eenvoudig maatregelen worden genomen ter voorkoming van te hoge concentraties door de oorzaak weg te nemen. Tevens wordt op de onderste regel de status van het relais weergegeven.

Alarmering
In de MACView® Solvent bevinden zich 2 relais waarmee een alarmsituatie extern gesignaleerd kan worden. Deze relais kunnen in een menu afzonderlijk worden ingesteld. Toepassingen zijn legio. Te denken valt aan het sturen van een alarmlicht of een akoestisch signaal. Eén relais kan voor de alarmering van te hoge concentraties gebruikt worden, terwijl het andere relais de afzuiginstallatie bestuurt. Hiermee kan onnodig afzuigen worden voorkomen waardoor energie wordt bespaard.

Registratie
Naast de weergave voor controle en alarmering is het mogelijk om met behulp van een optioneel softwarepakket, de MACregisterde gegevens op te slaan in een database. Het volledige verloop van metingen is terug te zien. Vanuit de verzamelde gegevens kunnen de te hoge concentraties in kaart gebracht worden. Met de MACregister kan ingesteld worden hoeveel metingen over een bepaalde tijd genomen moeten worden. Tevens voorziet deze software in de mogelijkheid om de instellingen van de MACView® direct vanuit de pc in te stellen en de meetgegevens real-time uit te lezen. De gemeten waarden kunnen uiteindelijk in een rapport worden afgedrukt.

Materiaal behuizing aluminium
Gewicht inclusief meetprobe 1095 gram
Afmetingen 61 x 116 x 189 mm
Lengte probe 192 mm
Opwarmtijd 120 sec.
Signalering / Alarmering ppm en hysterese instelbaar per relais
Weergave d.m.v. verlicht display met 2 regels x 16 karakters
Bevestiging alarm d.m.v. drukknop reset
Communicatie met pc via een RS232-kabel
Uitgangen - 2 relaisuitgangen (tot 250 VAC afzonderlijk schakelbaar)
- 1 analoge uitgang 0-10 V of 4-20 mA (naar keuze)
Eenheid MAC-waarde op display parts per million (ppm)
Bevestiging Uitlezing en sensor kunnen samen of afzonderlijk eenvoudig aan de muur bevestigd worden.
Afdichtingsgraad uitlezing IP65
Nauwkeurigheid probe ± 1%
Kortetermijnstabiliteit probe 1%
Langetermijnstabiliteit > 1 jaar ± 2%
Keuring CE
Opties Optioneel kan de MACView® Solvent geleverd worden met een standalone meetkop i.p.v. de meetprobe.