MacView Particles

MacView Particles

MacView Particles Unit
afbeelding3_d5a89dcc.png
afbeelding7_69e16932.png
afbeelding5_7e2b6748.png
Particles channel version

MacView Particles

Continu vaste deeltjes meten en monitoren

De MACView® Particles is een monitoringsysteem voor vaste deeltjes zoals stof en rook. Het is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in werkruimten en industriële omgevingen. De MACView® Particles meet, geeft data weer, registreert data met software en stuurt zo nodig een extern alarm aan. Het meetprincipe berust op het principe van diffusie van infrarood licht.

Weergave op display, alarmering en registratie

De MACView® Particles geeft de gemeten waarden weer op een display in mg/m3 (milligram per kubieke meter). De waarde kan direct worden vergeleken met de MAC-waarde (Maximaal Aanvaarde Concentratie).

In het monitoringsysteem zijn 2 relais en 1 analoge uitgang ingebouwd die gebruikt kunnen worden om een externe alarm- of afzuiginstallatie aan te sturen. Het is mogelijk om een akoestisch of visueel alarm te activeren om mensen bewust te maken van te hoge concentraties.

Met de optionele software (geschikt voor Windows) kan data op afstand worden opgeslagen, geprint en in grafieken grafisch worden weergegeven. De data kan worden geëxporteerd naar elk gewenst formaat om te gebruiken in eigen files. In de software zijn de MAC-waarden van de verschillende soorten stoffen afzonderlijk in te stellen. Ook meerdere stoffen zijn in te stellen, waarna het programma de juiste gemiddelde MACwaarde verstuurt naar de MACView® Particles.

Materiaal behuizing hoogwaardig RVS
Keuring CE
Afdichtingsgraad uitlezing IP65
Afmetingen 61 x 116 x 189 mm
Diameter sensor 130 mm
Opwarmtijd 240 sec.
Kortetermijnstabiliteit ± 3%
Langetermijnstabiliteit > 1 jaar ± 5%
Signalering / Alarmering mg/m3 en hysterese instelbaar per relais
Weergave d.m.v. verlicht display met 2 regels x 16 karakters
Eenheid MAC-waarde op display mg/m3
Bereik meting tot maximaal 16 mg/m3
Bevestiging alarm d.m.v. drukknop reset
Communicatie met pc via een RS232-kabel
Uitgangen - 2 relaisuitgangen (tot 250 VAC afzonderlijk schakelbaar)
- 1 analoge uitgang 0-10 V of 4-20 mA (naar keuze)
Snelheid van de microcontroller tot 20MHz
Bevestiging Uitlezing en sensor kunnen samen of afzonderlijk eenvoudig aan de muur bevestigd worden.
Software MACregister-software is standaard geschikt voor Windows 95, 98, NT, 2000, ME en XP.